Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

Kursy pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy

Każdy z nas powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia ludzkiego. Pierwsza pomoc to podstawa, która w wielu sytuacjach ratuje życie. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy potrafimy to zrobić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego! Szkolenia z pierwszej pomocy są zatem potrzebne i konieczne.

Jak wyglądają szkolenia z pierwszej pomocy?

Istotą szkoleń z pierwszej pomocy, które są przez nas prowadzone, są ćwiczenia praktyczne. Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwoli na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo podczas szkolenia z pierwszej pomocy przeprowadzane są pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji. W czasie szkolenia uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i jak pomóc osobom poszkodowanym. Szkolenia pierwszej pomocy są coraz bardziej popularne wśród firm i różnych instytucji publicznych.

Od początku naszej działalności, ośrodek zatrudnia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracodawca, dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wyznaczyć pracowników do udzielenia pomocy przedmedycznej.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie trwania szkolenia z pierwszej pomocy uczestnicy ćwiczą:

 • układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach oraz używanie defibrylatora,
 • uczą się postępowania w przypadku stanów nagłych, jak i biorą udział w pozoracjach ratowniczych z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów.

Dzięki szkoleniom z pierwszej pomocy kursanci mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się je opatrywać. Kurs dostępny jest dla klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Każdy uczestnik szkolenia z pierwszej pomocy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Pierwsza pomoc - program kursu

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy;
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych;
 4. Wezwanie pomocy;
 5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym;
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Omdlenia, atak serca, padaczka;
 8. Zakrztuszenia;
 9. Ewakuacja;
 10. Krwotoki;
 11. Rany i oparzenia;
 12. Urazy kostno-stawowe.

 

Oferta specjalna
Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza