Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

Oferta dla firm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dotyczacym pełnej standaryzacji usług związanych z BHP i P.POŻ. i obniżeniu kosztów z tym związanych - zdecydowaliśmy się na świadczenie usług w pakiecie.

BHP dla firm

W ramach tzw. Obsługi Stałej BHP firm wykonujemy i opracowujemy,

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;
 • ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy;
 • ocenę minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń;
 • dokumentację powypadkową;
 • plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Szkolimy pracowników i pracodawców w zakresie:

BHP i P.POŻ:

 • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy);
 • szkolenia okresowe dla pracodawców, kierowników i pracowników.

Przeglądamy, doradzamy w zakresie:

 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z Kodeksem Pracy.

Nadzorujemy i kontrolujemy gospodarkę:

 • środkami ochrony indywidualnej;
 • odzieżą roboczą i środkami higieny osobistej.

Kontrolujemy i doradzamy w kwestiach związanych z P.POŻ., z naciskiem na przepisy związane z Państwa branżą.

Co oferujemy w ramach obsługi BHP dla firm?

W ramach kompleksowej obsługi BHP dla firm zapewniamy naszym klientom kadrę pracowników z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia szkoleń, przeprowadzania egzaminów, wystawiania właściwych zaświadczeń oraz prowadzenia dokumentacji wspomnianej wyżej. Przeprowadzamy szkolenia BHP w naszym Ośrodku Szkoleniowym, w siedzibie klienta lub w innym dogodnym dla klienta miejscu. 

Klienci indywidualni

W ramach bieżącej obsługi naszych klientów oferujemy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
 • szkolenia pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w tym dla kierowników i pracodawców);
 • szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej;
 • sporządzanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych;
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • wykonywanie oceny minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami;
 • sporządzanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeńśtwa Pożarowego;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (w tym dla ZUS);
 • nadzór i doradztwo w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami Prawa Pracy;
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich;
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza