Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

O firmie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Jesteśmy Ośrodkiem Szkoleniowym BHP i P.POŻ. działającym na podstawie wpisu do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych NR KE 4430.5/2/2011.

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie BHP, prawnej ochrony pracy oraz P.POŻ. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dużych i małych firm oraz placówek oświatowych.

W ramach współpracy proponujemy Obsługę Stałą (Służba BHP) lub bieżącą.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i P.POŻ.
 • szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
 • doradztwo w zakresie BHP i P.POŻ.
 • prowadzenie dokumentacji BHP i P.POŻ.
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • instrukcje stanowiskowe
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP związanych z BHP
 • kompleksową obsługę firm

Obsługa BHP

Nasza oferta jest stale rozbudowywana, tak aby wyjść naprzeciw potrzebom klienta. Obsługujemy zarówno duże jak i małe firmy, a także placówki oświatowe, dla których posiadamy specjalny pakiet usług- szkoleń, kursów BHP i nie tylko. Oprócz kursów BHP przeprowadzamy:

 • szkolenia z zakresu SEP umożliwiających pracę z urządzeniami elektrycznymi – ich instalacji, użytkowania i konserwacji oraz zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego – szkolenia UDT.
 • kompleksową obsługę z zakresu BHP dla klientów indywidualnych jak i firm. W ramach tego oferujemy:
  • stały pakiet usług z zakresu BHP – szkolenia i kursy BHP,
  • inne kursy,
  • przygotowanie i opracowanie instrukcji obsługi maszyn i innych urządzeń,
  • dostosowanie wymagań BHP w zakresie użytkowania i obsługi maszyn,
  • prowadzenie stałej dokumentacji powypadkowej,
  • sporządzamy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jak przeprowadzamy kursy BHP i inne? Obsługa BHP to także praca naszych pracowników. Przeprowadzają oni analizę środowiskową, na podstawie której określa się potencjalne niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić podczas pracy na danym stanowisku. Doradzamy pracodawcom w zakresie ochrony przed takimi wypadkami. Nasza oferta obejmuje również kontrolę nad środkami ochrony indywidualnej czy odzieżą roboczą lub środkami higieny osobistej.

Szkolenia BHP to podstawowy i obowiązkowy instruktaż dla każdego pracodawcy i pracownika. Specjalizujemy się w doradzaniu, przeprowadzaniu szkoleń, stałemu wspieraniu naszych klientów w dziedzinie BHP, P. POŻ, Prawa Pracy a także Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenia BHP i kursy BHP to obecnie podstawowy wymóg, na który jest zwracana szczególna uwaga. Warto zatem zainwestować w profesjonalne kursy BHP, dzięki którym wiedza pracowników zostanie poszerzona i udokumentowana.

Oferta specjalna

Partnerzy

Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza