Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

 

Polityka prywatności

 

Szanujemy Państwa obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.

 

Dlatego też dowiedzcie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest BHP-LEX sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Wolności 345, NIP: 6262979672, Regon: 241726641, e-mail: biuro@bhp-lex.pl.

 

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Państwo decydujecie o przekazaniu nam danych podczas kontaktu. Tym samym podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie pewnych informacji będzie się wiązało z niemożliwością realizacji usługi.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Państwa zgoda, podanie danych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne, a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

Wskazać jednak należy, iż mogą Państwo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody bez jej cofnięciem. W przypadku niemożności usunięcia danych z uwagi na konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami przez czas wynikający z kodeksu cywilnego, Administrator odniesie się do Państwa żądania, szczegółowo uzasadniając swe dalsze działania.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następującym celu:

a)       kontaktu z Państwem, w przypadku wysłania do nas wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b)        wykorzystywania cookies na stronie oraz podstronie serwisu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c)        zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczoną sprzedażą  usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

d)        wystawienia faktury oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa           podatkowego                        w związku ze sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

e)        tworzenia rejestrów związanych z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)

f)        rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO;

g)         ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

h)       archiwalnym, analitycznym na stronie oraz Youtubie pod nazwą Kursy Zawodowe, jak również wchodzenia w interakcje z osobami, które polubiły owe strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe.

Nazwa.pl sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków. NIP 6751402920, Regon: 120805512. KRS: 0000594747 - podmiot zapewniający przechowywanie danych oraz pocztę e-mail.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się fanpage.

 

Mogą to być również firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, kurierskie lub informatyczne, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wskazać należy, iż Administrator współpracuje z podmiotami o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład Google Ireland Limited, co może powodować, iż Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązujące są ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak i poprawiania danych. Ponadto, mają Państwo prawo żądania sprostowania swoich danych, usunięcia, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Macie Państwo także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W celu realizacji swoich praw, możecie Państwo zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres:  biuro@bhp-lex.pl;

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są chronione i przechowywane z należytą starannością. Administrator wdrożył stosowne procedury, używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu spełnienie wszelkich wymagań prawnych.

Wskazać należy, iż Administrator analizuje dane w zakresie ruchu na stronie internetowej, jak również odpowiedzi na kontakt, przy czym owa analiza nie wywołuje wobec Państwa jakichkolwiek skutków prawych. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na jakiekolwiek prawa i wolności.

Informacja o plikach cookies

Muszą Państwo wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików "cookies". Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby przeglądarka zapisywała pliki cookies możecie Państwo je w dowolnej chwili wyłączyć.

Podczas pierwszego wejścia na stronę należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działanie wskazane w komunikacie. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na cookies.W przypadku niewyrażenia zgody na pliki cookies, wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, konieczne do prawidłowego działania strony.

 

Czym są pliki "cookies"?

To niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.

Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem 

http://wszystkoociasteczkach.pl

Jak wyłączyć pliki cookies?

Możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie Państwo.

 

Wykorzystywane narzędzia

 

Administrator korzysta z następujących narzędzi:

1)      formularza zamówienia umożliwiający kontakt na stronie: http://bhp-lex.pl. Konieczne dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

2)   fanpage'u na YouTubie umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania oraz komunikację, w tym informowanie o usługach. Podstawą przetwarzania danych osobowych podawanych na fanpage'u jest zgoda. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage, usunąć polubienie, czy przestać wchodzić w interakcje. Zasady korzystania z fanpage zostały uregulowane bezpośrednio w regulaminie YouTuba.

 

Zmiany w niniejszym dokumencie

 

Administrator zastrzega, iż Polityka prywatności może być zmieniona z uwagi na nowelizacje prawa, czy rozwój technologii.

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2022r.

Oferta specjalna

Partnerzy

Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza