Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

BHP i PPOŻ

Dla pracodawców

Kursy BHP i P.Poż. dla pracodawców

BHP Lex organizuje okresowe szkolenie BHP dla pracodawców. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.


Dla osób kierujących pracownikami

Kursy BHP i P.Poż. dla osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierujących pracownikami. Szkolenia BHP zawierają wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.


Dla pracowników administracyjno-biurowych

Kursy BHP i P.Poż. dla pracowników biurowych

Szkolenie okresowe BHP jest przeznaczone dla pracowników kadry administracyjno-biurowej. Zawarte w szkoleniu BHP materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.


Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Kursy BHP i P.Poż. dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie BHP z tej grupy jest kierowane do wszystkich pracowników będących na stanowiskach inżynieryjno -technicznych. Celem szkolenia BHP jest przekazanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla projektantów, konstruktorów czy technologów lub inżynierów.


Dla pracowników fizycznych

Kursy BHP i P.Poż. dla pracowników fizycznych

Szkolenie okresowe muszą odbywać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. W przypadku takich osób głównym celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Oferta specjalna

Partnerzy

Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza