Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

Kursy pedagogiczne

Kurs Pedagogiczny Dla Inspektorów BHP, Pracodawców oraz Opiekunów Młodocianych Praktykantów

Kurs Pedagogiczny dla Wykładowców Pozaszkolnych Form Kształcenia zapewnia nabycie kompetencji do prowadzenia szkoleń osób dorosłych zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Kurs kończy się egzaminem złożonym przed Komisją Egzaminacyjną.

Celem kursu jest nabycie kompetencji dydaktycznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia kursów i wykładów w zakresie BHP oraz  do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach pracy.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały pomocne do opanowania zagadnień egzaminacyjnych oraz wykaz lektur uzupełniających. Całość tematyki jest realizowana przez doświadczonych wykładowców w formie wykładów i ćwiczeń. Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Terminy zjazdów są uzgadniane z uczestnikami zajęć.

Oferta specjalna

Partnerzy

Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza