Oferta specjalna

BHP Lex - ośrodek szkoleniowyBHP-LEX
Ośrodek szkoleniowy

Oferta dla oświaty

Nasza propozycja dotyczy stałej kompleksowej obsługi w zakresie BHP i PPOŻ na terenie placówek oświatowych. Proponujemy między innymi szkolenia BHP wszystkich rodzajów, szkolenia PPOŻ, kontrole stanu zakładu pracy, przeglądy dokumentacji pracowniczej pod kątem przestrzegania Prawa Pracy, dokumentację powypadkową,  jak również legalizacje gaśnic, szkolenia wstępne, aktualizacje planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, procedury ewakuacji dla szkół i przedszkoli w ramach planu obrony cywilnej, przeprowadzanie pogadanek dla dzieci i młodzieży w zakresie BHP, PPOŻ  i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Proponujemy Państwu w ramach podjętej współpracy  przeprowadzenie lekcji na każdym z poziomów edukacji, podczas zajęć świetlicowych lub przedszkolnych.

Celem takich zajęć, dostosowanych do wieku dzieci może być:

 • kształtowanie i promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • propagowanie bezpiecznego zachowania na co dzień;
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego;
 • uświadomienie zasad bezpieczeństwa pożarowego;
 • kształtowanie właściwych postaw podczas ewakuacji;
 • nabycie umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia;
 • uświadomienie zależności pomiędzy zdrowiem a czynnikami je zakłócającymi;
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania w przypadku kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi;
 • poznanie najistotniejszych czynników zagrożeń wypadkowych związanych z rozwojem cywilizacji;
 • kształtowanie nawyków unikania, zapobiegania i pokonywania niebezpieczeństw grożących w szkole.

Dodatkowo w gimnazjum proponujemy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza